Avhendingsloven § 1-3

Avhendingsloven § 1-3 regulerer selve avtaleinngåelsen om avhending av fast eiendom. Den fastsetter nærmere regler for kravet til skriftlighet dersom det inngås muntlige avtaler.

Kort forklart

Det følger uttrykkelig av bestemmelsen at en avtale om avhending av fast eiendom både kan inngås i skriftlig og muntlig form. I prinsippet vil dermed en muntlig avtale om avhending av fast eiendom være like bindende som en skriftlig avtale. Likevel er det en forutsetning at partene er enige om de viktigste punktene som en avtale om avhending av fast eiendom må inneholde. I tillegg må det fastholdes at skriftlige avtaler er å foretrekke. Rettspraksis viser at det skal ganske mye til for å bevise at det er inngått en bindende muntlig avtale. Det følger av bestemmelsens andre punktum at en muntlig avtale skal omformes til skriflig form så snart en av avtalepartene krever dette.

Video om avhendingsloven § 1-3

Lovteksten

§ 1-3. Avtaleform

Avtale om avhending av fast eigedom kan gjerast skriftleg eller munnleg. Er avtala gjort munnleg, skal ho setjast opp skriftleg når ein av partane krev det.

Kilde:

Avhendingsloven § 1-3 med lovkommentar

lovkommentar