Avhendingsloven § 2-1

Avhendingsloven § 2-1 regulerer selgers ansvar til å holde kart- og delingsforretning, der det vil være nødvendig for å gjennomføre avhendingen av fast eiendom. Selgers ansvar knytter seg til avtaleinngåelsen.

Kort forklart

Bestemmelsen vil kun komme til anvendelse der den solgte eiendommen ikke er registrert allerede. Ansvaret for delingsforretningen er som nevnt plassert hos selgeren. Årsaken til dette er at det kun er den som har grunnbokshjemmel som kan kreve deling. Forarbeidene uttaler at dersom selgeren ikke selv har grunnbokshjemmel, må vedkommende sørge for at den som har grunnbokshjemmelen foretar delingen. Konsekvensen av at selger ikke oppfyller sin plikt etter bestemmelsen her, er at det vil kunne utgjøre et mulig mangelskrav fra kjøper. § 2-6 gir nærmere regler om hvordan kostnadene ved kart- og delingsforretning skal fordeles.

Video om avhendingsloven § 2-1

Lovteksten

§ 2-1. Oppmålingsforretning og matrikkelføring

Krev fullføring av salet at det blir halde oppmålingsforretning og sett fram krav om matrikkelføring, skal seljaren​ syte for dette så snart avtala er bindande.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-1 med lovkommentar

lovkommentar