Avhendingsloven § 2-8

Avhendingsloven § 2-8 bestemmer om det er kjøper eller selger som har risikoen for en forsinket melding, eller at meldingen aldri kom frem. Bestemmelsen regulerer det såkalte avsendingsprinsippet.

Kort forklart

Utgangspunktet for bestemmelsen er at den som har sendt en melding av gårde på forsvarlig vis, kan gjøre avsendingstidspunktet gjeldende, selv om meldingen ikke kom frem slik som tiltenkt. Hensynet bak bestemmelsen er avsendingsprinsippet. Det går ut på at det vil være urimelig å legge risikoen for feil hos den parten som har sendt meldingen. Typiske meldinger det vil være snakk om etter bestemmelsen, er reklamasjoner, etter avhendingsloven § 4-19. Bestemmelsen tar til orde for å gjelde «meldinger». Det må legges til grunn at bestemmelsen også omfavner forespørsler og underretninger etter loven.

Video om avhendingsloven § 2-8

Lovteksten

§ 2-8. Vågnaden for sending av melding

Dersom ein part gir melding i samsvar med lova og sender ho på forsvarleg måte, og ikkje anna framgår, kan sendaren gjere gjeldande at meldinga er gitt i tide sjølv om ho vert forseinka eller på annan måte ikkje kjem fram slik ho skulle.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-8 med lovkommentar

lovkommentar