Avhendingsloven § 2-9

Avhendingsloven § 2-9 regulerer kjøperes sikkerhet i form av pant. Etter bestemmelsen kan kjøperen ta pant i eiendommene der hvor vedkommende har betalt hele eller deler av kjøpesummen uten å overta bruken av eiendommen.

Kort forklart

Dersom kjøperen har betalt hele eller deler av kjøpesummen uten å overta bruken av eiendommen, oppstiller avhendingsloven § 2-9 en sikkerhet for kjøperen i form av pant. Etter bestemmelsens første punktum kan kjøperen ta legalpant i eiendommen, som sikkerhet dersom selgeren ikke vil yte sin del av avtalen, herunder overrekke eiendommen til kjøperen. Bestemmelsen henger nært sammen med prinsippet om ytelse mot ytelse. Etter bestemmelsens andre punktum må kjøperens legalpant tinglyses for å ha rettsvern overfor andre heftelser, eller selgers kreditorer.

Video om avhendingsloven § 2-9

Lovteksten

§ 2-9. Pantetrygd

Dersom kjøparen har betalt heile eller delar av kjøpesummen, men ikkje fått heimel til eigedomen eller overteke bruken av han, har kjøparen panterett i eigedomen til trygd for kravet om tilbakeføring av ytt vederlag. Med omsyn til rettsvern og tinglysing gjeld pantelova § 6-1 fjerde ledd.

Kilde:

Avhendingsloven § 2-9 med lovkommentar

lovkommentar