Avhendingsloven § 3-3

Avhendingsloven § 3-3 regulerer tilfellene der det foreligger arealavvik(arealsvikt) ved en eiendom. Arealavvik er en betegnelse på at kjøper eller noen i hans sted har oppgitt feilaktige opplysninger om antall kvadratmeter ved eiendommen.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer tilfellene der det foreligger arealsvikt. Det følger av bestemmelsen at det kreves at arealet er «vesentlg mindre» enn det som er oppgitt av selgeren. Dermed må det foreligge vesentlig arealsvikt for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Årsaken til dette er blant annet at det er kjøperens helhetsinntrykk av eiendommen som bør være det avgjørende ved avhendingen, ikke hvorvidt det er oppgitt noen småfeil i antall kvadratmeter. I tillegg vil bestemmelsen komme til anvendelse der selgeren har opptrådt klanderverdig. Det vil være tilfelle dersom selgeren med vilje oppgir opplysninger om at eiendommen er beheftet med flere kvadratmeter enn den egentlig er.

Video om avhendingsloven § 3-3

Lovteksten

§ 3-3. Arealsvikt.

Har eigedomen mindre grunnareal (tomt) enn kjøparen har rekna med, er det likevel ikkje mangel utan at arealet er vesentleg mindre enn det som er opplyst av seljaren, eller seljaren har bore seg særleg klanderverdig åt.

Kilde:

Avhendingsloven § 3-3 med lovkommentar

lovkommentar