Avhendingsloven § 3-5

Avhendingsloven § 3-5 regulerer hva som skal følge med eiendommen ved avhendingen. Den gir særregler for blant annet bolighus og fritidsbolig.

Kort forklart

Bestemmelsen må ses i lys av avhendingsloven § 3-4. Avhendingsloven § 3-5 regulerer hva som skal følge med boliger og bygninger til hotell, restauranter, kontor eller andre forretningsbygg. Bestemmelsen er således mer spesifikk enn avhendingsloven § 3-4. Likevel skal den ikke regnes for å være uttømmende, det vil si at flere tilfeller kan omfattes av loven enn de som nevnes uttrykkelig i bestemmelsen. Hensynet bak bestemmelsen er at ting som har større verdi sammen med eiendommen i utgangspunktet bør følge med avhendingen.

Video om avhendingsloven § 3-5

Lovteksten

§ 3-5. Særskilt tilhøyrsle til bustadhus m.m.

Til eit bustadhus og ein bygning til hotell, restaurant, kontor eller anna forretningsdrift, høyrer varig innreiing og utstyr som anten er fast montert eller som er særskilt tilpassa bygningen. Dette gjeld mellom anna faste anlegg og installasjonar for oppvarming, faste elektriske installasjonar, faste antenner, faste golvteppe, dobbeltvindauge, innebygde kjøkkenapparat og -maskinar og andre innebygde ting.

Kilde:

Avhendingsloven § 3-5 med lovkommentar

lovkommentar