Avhendingsloven § 3-6 a

Avhendingsloven § 3-6 a er en særbestemmelse som regulerer salg av eiendom som grenser til vassdrag. Bestemmelsen regulerer hvilken del av vassdraget som følger med avhendingen av eiendommen.

Kort forklart

Bestemmelsen ble inntatt i avhendingsloven i 2000. Som nevnt gjelder den kun ved salg av eiendom der eiendommen grenser til et vassdrag. For at vassdraget skal følge med eiendommen, må det utgjøre en del av eiendommen. Kjøperen kan følgelig ikke overdra større rett til seg enn det selgeren hadde før avhendingen. For de tilfellene der vassdraget ligger i sameie, vil bestemmelsen i avhendingsloven § 3-4 andre ledd bokstav d komme til anvendelse.

Video om avhendingsloven § 3-6 a

Lovteksten

§ 3-6 a. Grunn ved vassdrag.

Ved avhending av grunn som støyter til vassdrag, følgjer den delen av vassdraget som ligg til, med så langt ikkje anna følgjer av avtale.

Kilde:

Avhendingsloven § 3-6a med lovkommentar

lovkommentar