Avhendingsloven § 3-9

Avhendingsloven § 3-9 regulerer tilfelle der fast eiendom slik som bolig, hytte eller tomt er solgt «som den står» eller med liknende forbehold. Det fremgår av bestemmelsen at kjøper likevel kan ha mangelsbeføyelser i behold, altså at han ikke har overtatt risikoen for skjulte feil helt og holdent. 

Kort forklart

I hvilke tilfelle man likevel kan ha en mangel i behold fremgår blant annet av avhendingsloven §§ 3-7 og § 3-8. Dette gjelder tilbakeholdte eller uriktige opplysninger. I tillegg kan man ha kravet i behold dersom mangelen er vesentlig ut i fra forholdene. Bestemmelsen er dermed skåret over samme lest som kjøpsloven § 19.

Relevante rettskilder

[relevante dommer, forarbeider?]

Video om avhendingsloven § 3-9

Lovteksten

§ 3-9. Eigedom selt «som han er» e.l.

Endå om eigedomen er selt «som han er» eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.

Kilde:

[gjerne en lenke til en av VÅRE lovkommentarer på de andre sidene]

lovkommentar