Avhendingsloven § 4-12

Avhendingsloven § 4-12 regulerer kjøperens rett til å få prisavslag der det foreligger mangel ved eiendommen. Etter bestemmelsens første ledd kan kjøperen kreve et forholdsmessig prisavslag.

Kort forklart

Det fremgår av forarbeidene at hensynet bak bestemmelsen er å gjenopprette balansen i kontraktsforholdet. Balansen knytter seg til kjøperens ytelser og selgerens ytelser etter kontrakten. En forutsetning for bestemmelsen er at det foreligger mangel ved eiendommen. Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved forsinkelse. For at kjøperen kan kreve prisavslag, er det et vilkår at mangelen utgjør et økonomisk tap. Prisavslaget er ment å kompensere hele mangelen.

Video om avhendingsloven § 4-12

Lovteksten

§ 4-12. Prisavslag.

(1) Har eigedomen mangel, kan kjøparen krevje eit forholdsmessig prisavslag.

(2) Med mindre noko anna vert godtgjort, skal prisavslaget fastsetjast til kostnadene ved å få mangelen retta.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-12/

lovkommentar