Avhendingsloven § 4-15

Avhendingsloven § 4-15 regulerer kjøperens rett til å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen, der det foreligger mangel ved eiendommen. Bestemmelsen bygger på prinsippet om ytelse mot ytelse.

Kort forklart

Dersom selgeren ikke har oppfylt sin del av forpliktelsen etter avtalen, har kjøperen etter denne bestemmelsen også en rett til å holde tilbake en tilsvarende del sin forpliktelse. I praksis vil dette bety har kjøperen har rett til å holde tilbake en tilsvarende del av kjøpesummen. Det er ikke alltid så lett å omregne selgerens kontraktsbrudd i kjøpesummen. Likevel har kjøperen rett til å holde tilbake en så stor del av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at vedkommendes krav blir dekket.

Video om avhendingsloven § 4-15

Lovteksten

§ 4-15. Tilbakehaldsrett.

Har kjøparen krav som følgje av mangelen, kan kjøparen halde tilbake så mykje av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-15/

lovkommentar