Avhendingsloven § 4-16

Avhendingsloven § 4-16 regulerer kjøperens rett til å tre inn i et mangelskrav som selgeren har mot tidligere selger eller annen avtalepart. Så lenge vilkårene etter bestemmelsen er oppfylt, kan retten utledes flere ledd tilbake.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder kun krav som følge av at det foreligger kontraktsbrudd i form av mangel, ikke forsinkelse. Bestemmelsen bygger på et subrogasjonssynspunkt. Dette innebærer at kjøperen har rett til å tre inn i krav som selgeren har mot tidligere avtalepart. Et praktisk eksempel kan være mot en entreprenør eller annen som har utført arbeid på eiendommen. Retten etter bestemmelsen forutsetter at reglene om reklamasjon er i orden, og at kravet ikke er foreldet.

Video om avhendingsloven § 4-16

Lovteksten

§ 4-16. Krav mot tidlegare seljar og anna avtalepart

(1) Kjøperen kan gjere krav på grunn av mangel gjeldande mot tidlegare seljar eller annan tidlegare avtalepart, i same grad som krav på grunn av mangelen kan gjerast gjeldande av selgaren.

(2) Kjøparen må gi tidlegare seljar eller annan tidlegare avtalepart melding om kravet innan reklamasjonsfridten som gjeld for same kravet mot seljaren og dei tidlegare avtalepartane.

(3) Ved forbrukarkjøp av nyoppført eigarbustad som ikkje har vore brukt som bustad i meir enn eitt år på avtaletida, gjeld bustadoppføringslova § 37 tilsvarande.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-4-16/

lovkommentar