Avhendingsloven § 4-6

Avhendingsloven § 4-6 regulerer kjøperens tilbakeholdsrett der det foreligger forsinkelse på selgers side. Tilbakeholdsretten innebærer at kjøper kan holde tilbake så mye av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre dekning for sitt krav overfor selger.

Kort forklart

Bestemmelsen har paralleller til avhendingsloven 4-15 om kjøpers tilbakeholdsrett der det foreligger mangel i stedet for forsinkelse ved eiendommen. Regelen om tilbakeholdsrett henger sammen med prinsippet om ytelse mot ytelse. Der kjøperen har rett til å heve avtalen etter avhendingsloven § 4-3, vil det være snakk om total tilbakeholdelse av pengesummen. For de tilfellene der kjøper har krav på erstatning etter avhendingsloven § 4-5, vil det være snakk om delvis tilbakeholdelse av pengesummen. Det er kjøperen som bærer risikoen for hvorvidt tilbakeholdsretten kan gjøres gjeldende.

Video om avhendingsloven § 4-6

Lovteksten

§ 4-6. Tilbakehaldsrett

Har kjøparen krav som følgje av forseinkinga, kan kjøparen halde tilbake så mykje av kjøpesummen som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt.

Kilde:

Avhendingsloven § 4-6 med lovkommentar

lovkommentar