Avhendingsloven § 5-5

Avhendingsloven § 5-5 regulerer selgerens tilbakeholdsrett når kjøperen ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Bestemmelsen er et utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse.

Kort forklart

Selgeren kan etter bestemmelsen holde tilbake skjøtet, og eventuelt holde tilbake eiendommen frem til kjøperen oppfyller sine plikter etter avtalen. Et typisk tilfelle avhendingsloven § 5-5 regulerer, er der kjøperen ikke har betalt kjøpesummen. Bestemmelsen vil ha virkning uavhengig av om kjøperen er å klandre for misligholdet eller ikke. I tillegg kan bestemmelsen påberopes til tross for at avtalebruddet er uvesentlig.

Video om avhendingsloven § 5-5

Lovteksten

§ 5-5. Tilbakehaldsrett.

Har seljaren ikkje gitt kjøparen utsetjing med betalinga eller oppfyllinga av andre skyldnader, plikter ikkje seljaren å gi skøyte eller overlate bruken av eigedomen utan at kjøparen oppfyller sine skyldnader.

Kilde:

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven-5-5/

lovkommentar