Avhendingsloven § 6-3

Avhendingsloven § 6-3 regulerer tilfellene der en av partene blir tatt under insolvensbehandling. Bestemmelsen regulerer tilfellet der skyldneren utgjør både kjøperen og selgeren av eiendommen.

Kort forklart

Insolvensbehandling er en fellesbetegnelse på reglene om blant annet konkursbehandling av skyldnerens formue. Insolvensbehandling omfatter også også gjeldsforhandlinger og skifte av insolvent dødsbo. Bestemmelsen i avhendingsloven § 6-3 viser i disse tilfellene videre til reglene i dekningsloven kapittel 7.

Video om avhendingsloven § 6-3

Lovteksten

§ 6-3. Insolvensførehaving.

Vert ein av partane teken under insolvensførehaving, gjeld føresegnene i dekningslova kapittel 7.

Kilde:

Avhendingsloven § 6-3 med lovkommentar

lovkommentar