Avhendingsloven § 8-2

Avhendingsloven § 8-2 regulerer endringer i andre lover. Med bestemmelsen ble det gjort forslag om endringer i panteloven og løsørekjøpsloven.

Kort forklart

Etter avhendingsloven § 8-2 ble det gjort endringer i to lover. For panteloven gjaldt endringene § 2-2 første ledd og panteloven § 3-9 andre ledd bokstav a. Det andre forslaget gjaldt kjøpsloven § 1, og dens henvisning til den nye avhendingsloven.

Video om avhendingsloven § 8-2

Lovteksten

§ 8-2. Endringar i andre lover

Frå den tida lova tek til å gjelde, skal følgjande føresegner i andre lover endrast slik: – – –

Kilde:

Avhendingsloven § 8-2 med lovkommentar

lovkommentar