Forbrukerkjøpsloven § 10

Forbrukerkjøpsloven § 10 regulerer fordelingen av kostnadene knyttet til tingen frem til den er levert. Utgangspunktet er at selgeren bærer kostnadene frem til tingen er levert.

Kort forklart

Hovedregelen er som nevnt at selgeren bærer kostnadene frem til leveringstidspunktet. Denne bygger på leveringstidspunktet som er regulert i forbrukerkjøpsloven § 7. Typiske kostnader som knytter seg til tingen vil etter forarbeidene være forsikring, lagring og frakt. Bestemmelsen er ment å regulerer den endelige kostnadsfordelingen. Det innebærer at den ikke er til hinder for at en av partene gjør utlegg på vegne av den andre. Bestemmelsen er taus knyttet til kostnadsfordelingen etter at tingen er levert.

Video om forbrukerkjøpsloven § 10

Lovteksten

§ 10. Ansvar for kostnader

Selgeren bærer kostnadene med tingen til den er levert. Denne paragrafen gjelder ikke kostnader ved at leveringen blir forsinket som følge av forhold på forbrukerens side.

Når tingen skal sendes til forbrukeren, kan det avtales at kostnader som følger av sendingen, skal betales av forbrukeren i tillegg til kjøpesummen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 10 med lovkommentar

lovkommentar