Forbrukerkjøpsloven § 11

Forbrukerkjøpsloven § 11 regulerer fordelingen av avkastningen av tingen mellom kjøper og selger. Det fremgår uttrykkelig av bestemmelsen at partene står fritt til i å avtale en annen ordning.

Kort forklart

Bestemmelsen kan eksempelvis komme til anvendelse der det er snakk om salg av en ku som gir avkastning i form av melk. Det må legges til grunn at bestemmelsen ikke regulerer avkastning som beror på selgerens spesielle innsats. Utgangspunktet etter bestemmelsen er at selgeren har rett til avkastning i tiden frem til tingen er levert. Etter den avtalte leveringstiden er utgangspunktet at forbrukeren har rett til avkastningen. Det er den avtalte leveringstiden som er avgjørende for det nevnte skillet. Bestemmelsen vil imidlertid likevel gjelde dersom det ikke er avtalt et leveringstidspunkt. Da vil reglene i forbrukerkjøpsloven § 6 komme til anvendelse.

Video om forbrukerkjøpsloven § 11

Lovteksten

§ 11. Avkastning av tingen

Avkastning som tingen gir før den avtalte leveringstiden tilfaller selgeren, når det ikke var grunn til å regne med at den ville falle senere. Avkastning som tingen gir etter den avtalte leveringstiden tilfaller forbrukeren, når det ikke var grunn til å regne med at den ville falle tidligere.

Partene kan avtale en annen ordning.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 11 med lovkommentar

lovkommentar