Forbrukerkjøpsloven § 12

Forbrukerkjøpsloven § 12 regulerer kjøp av aksjer og rentebærende fordringer. Bestemmelsen bygger videre på forbrukerkjøpsloven § 11.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd regulerer fordelingen mellom selger og forbruker av utbytte ved aksjekjøp. Kjøp av aksje omfatter også det utbytte som «ikke var forfalt» før kjøpet ble inngått. Det vil si at forbrukeren har rett til avkastning fra et tidligere tidspunkt enn det som følger av forbrukerkjøpsloven § 11. Andre ledd regulerer fordelingen av renter ved kjøp av rentebærende fordring. Det følger av forarbeidene at alle rentebærende fordringer omfattes av bestemmelsen. Tredje ledd fastslår at partene kan avtale enn annen ordning enn den som følger av loven.

Video om forbrukerkjøpsloven § 12

Lovteksten

§ 12. Aksjer. Rentebærende fordringer

Kjøp av en aksje omfatter det utbyttet som ikke var forfalt før kjøpet. Det samme gjelder rett til å tegne nye aksjer når retten ikke kunne nyttes før kjøpet.

Kjøp av en rentebærende fordring omfatter de renter som er påløpt, men ikke forfalt ved den avtalte leveringstiden. Motverdien av slike renter skal betales som tillegg til kjøpesummen når ikke fordringen er solgt som usikker.

Partene kan avtale en annen ordning.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 12 med lovkommentar

lovkommentar