Forbrukerkjøpsloven § 13

Forbrukerkjøpsloven § 13 regulerer konsekvensen av at risikoen for tingen går over på forbrukeren. Etter at risikoen har gått over på forbrukeren, består forbrukerens betalingsplikt.

Kort forklart

Bestemmelsen stadfester at forbrukerens plikt til å betale kjøpesummen består etter at risikoen for tingen er gått over på vedkommende. Dette gjelder til tross for at tingen senere går tapt, skades eller minskes som følge av hendelser som ikke beror på selgeren. At tingen «går tapt, skades eller minskes» knytter seg typisk til tilfeller der tingen blir fysisk ødelagt. Imidlertid er det slått fast i forarbeidene at bestemmelsen også gjelder tilfellene der tingen går tapt som følge av tyveri. Det er som nevnt et vilkår for bestemmelsens virkning at hendelsen ikke må bero på selgeren eller forhold på hans side.

Video om forbrukerkjøpsloven § 13

Lovteksten

§ 13. Hva risikoen innebærer

Når risikoen for tingen er gått over på forbrukeren, faller ikke forbrukerens plikt til å betale kjøpesummen bort ved at tingen deretter går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som ikke beror på selgeren.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 13 med lovkommentar

lovkommentar