Forbrukerkjøpsloven § 14

Forbrukerkjøpsloven § 14 regulerer tidspunktet der risikoen for tingen går over på forbrukeren. Rettsvirkningen av at risikoen har gått over på forbrukeren følger av forbrukerkjøpsloven § 13.

Kort forklart

Hovedregelen er at risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 7. Utgangspunktet etter § 7 er at tingen er levert når den «overtas av forbrukeren». Det er den faktiske leveringen som er avgjørende, og ikke når leveringen skulle ha skjedd etter avtalen. Hovedregelen er at selgeren har risikoen for tingen frem til den blir levert. Forbrukerkjøpsloven § 10 første ledd åpner for at forbrukeren selv må bære kostnadene med tingen, dersom tingen blir forsinket og dette skyldes forhold på kjøperens side.

Video om forbrukerkjøpsloven § 14

Lovteksten

§ 14. Risikoens overgang

Risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert i samsvar med § 7. Hvis leveringstiden er kommet og forbrukeren unnlater å overta en ting som er stilt til hans eller hennes rådighet, har forbrukeren likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv, for eksempel forråtnelse.

Skal forbrukeren hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans eller hennes rådighet på leveringsstedet.

Risikoen går ikke over på forbrukeren før det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt forbrukeren.

Ved sendekjøp går risikoen over på forbrukeren når forbrukeren, eller en tredjeperson forbrukeren har pekt ut som ikke er fraktføreren, fysisk har fått varene i sin besittelse. Risikoen går likevel over på forbrukeren når varene overlates til fraktføreren, dersom det er forbrukeren som har gitt fraktføreren transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet. Annet punktum berører ikke forbrukerens rettigheter overfor fraktføreren.

Er en ting kjøpt og levert på prøve eller for øvrig med rett til tilbakelevering, har forbrukeren risikoen for tingen inntil den igjen er overtatt av selgeren. Dette gjelder likevel ikke når forbrukeren har rett til å levere tingen tilbake etter angrerettloven eller tilsvarende angrefrist etter avtale om forbrukerkjøp.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 14 med lovkommentar

lovkommentar