Forbrukerkjøpsloven § 17

Forbrukerkjøpsloven § 17 regulerer når det foreligger en mangel for ting som er solgt «som den er». I disse tilfellene har selger tatt et uttrykkelig forbehold om at kjøper tar en viss risiko ved kjøpet.

Kort forklart

I kjøpekontrakter er det vanlig at selgeren nedfeller en bestemmelse om at tingen selges «som den er». I dette ligger at kjøperen ikke har grunn til å forvente at den er i bedre stand enn slik den fremstår på kjøpetidspunktet. Likevel ville det vært urimelig dersom selgeren kunne frita seg fra alt ansvar ved å ta et slikt forbehold. Slik sett oppstiller bestemmelsen en sikkerhetsventil for kjøper. Dersom tingen er i dårligere stand enn for brukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente, vil det likevel foreligge en mangel. Dette på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Video om forbrukerkjøpsloven § 17

Lovteksten

§ 17. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel
a) når tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, eller
b) når det foreligger forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b eller c.

Selges brukte ting på auksjon hvor forbrukeren har anledning til å være til stede, gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 17 med lovkommentar

lovkommentar