Forbrukerkjøpsloven § 2

Forbrukerkjøpsloven § 2 gir nærmere regler om lovens anvendelsesområde for visse særlige forhold. Bestemmelsen stadfester typetilfeller der loven kommer til anvendelse, og der den ikke kommer til anvendelse.

Kort forklart

Av bestemmelsens første ledd bokstav a fremgår at loven gjelder for såkalte tilvirkningskjøp. Et tilvirkningskjøp innebærer et kjøp av eksempelvis en spesiell gjenstand som skal tilvirkes spesielt for kjøper. Bestemmelsen gjelder videre for levering av vann, kjøp av fordringer eller rettigheter og avtale med nettselskap om overføring av elektrisk energi. Av forbrukerkjøpsloven § 2 andre ledd følger at loven ikke gjelder for kjøp av fast eiendom, jf. bokstav a. Kjøp av fast eiendom reguleres av avhendingsloven. Videre gjelder forbrukerkjøpsloven heller ikke for oppføring av bygning, om levering av energi eller typiske håndverkertjenester.

Video om forbrukerkjøpsloven § 2

Lovteksten

§ 2. Lovens anvendelse i noen særlige forhold

Loven gjelder for
a) bestilling av ting som skal tilvirkes (tilvirkningskjøp)
b) levering av vann
c) kjøp av fordringer eller rettigheter
d) avtale med et nettselskap om overføring av elektrisk energi.

Loven gjelder ikke for
a) kjøp av fast eiendom
b) avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom
c) avtale med en kraftleverandør om levering av elektrisk energi. Kapittel 5 om forsinkelse gjelder likevel ved forsinket oppstart av levering av elektrisk energi.
d) avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre et arbeid eller annen tjeneste, dersom dette utgjør den overveiende del av hans eller hennes forpliktelser.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 2 med lovkommentar

 

lovkommentar