Forbrukerkjøpsloven § 20

Forbrukerkjøpsloven § 20 regulerer forbrukerens tilbakeholdsrett. Forbrukeren har etter bestemmelsen rett til å holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens forsinkelse.

Kort forklart

Det er forbrukeren som etter bestemmelsen må ta risikoen for at det foreligger kontraktsbrudd i form av forsinkelse, og at dette ikke skyldes forhold på vedkommendes side. Loven gir forbrukeren et visst spillerom i utøvelsen av tilbakeholdsretten. I praksis kan det være vanskelig å måle kontraktsbruddet opp mot en konkret del av kjøpesummen. Likevel følger det av bestemmelsen at forbrukeren ikke kan holde tilbake «mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet». Bestemmelsen er et utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse.

Video om forbrukerkjøpsloven § 20

Lovteksten

§ 20. Tilbakeholdsrett

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 20 med lovkommentar

lovkommentar