Forbrukerkjøpsloven § 22

Forbrukerkjøpsloven § 22 regulerer situasjonen der selgeren henvender seg til forbrukeren for å gi informasjon om at tingen vil bli levert innen en angitt tid. Bestemmelsen gjelder det leveringen av tingen allerede er forsinket.

Kort forklart

Dersom forbrukeren ikke svarer på selgerens forespørsel, vil forbrukeren være avskåret fra å heve kjøpet. Formålet til bestemmelsen er å gi selgeren mulighet til å avklare hvorvidt forbrukeren ønsker å heve kjøpet eller ikke. I så måte vil selgeren få mulighet til å beregne sin fremtidige rettsstilling. Bestemmelsen forutsetter at selgeren fremsetter en klar forespørsel om hvorvidt forbrukeren fortsatt ønsker oppfyllelse, til tross for forsinkelsen. Det er ingen krav om at selgeren må gjøre forbrukeren oppmerksom på at mangel på svar vil avskjære forbrukerens rett til heving.

Video om forbrukerkjøpsloven § 22

Lovteksten

§ 22. Forespørsel

Dersom selgeren spør om forbrukeren vil motta levering tross forsinkelsen eller underretter forbrukeren om at tingen vil bli levert innen en angitt tid, men forbrukeren ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, kan forbrukeren ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 22 med lovkommentar

lovkommentar