Forbrukerkjøpsloven § 23

Forbrukerkjøpsloven § 23 regulerer forbrukerens rett til å kreve heving av kjøpet. Bestemmelsen forutsetter at det foreligger kontraktsbrudd i form av forsinkelse fra selgers side.

Kort forklart

Hovedregelen er at forbrukeren må sette en tilleggsfrist for oppfyllelse. I dette ligger at forbrukeren skal oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Hva som utgjør rimelig tilleggsfrist, vil variere avhengig av den konkrete saken. Vurderingen vil blant annet bero på tingens art og kjøperens behov for tingen. Dersom selgeren ikke leverer innen den nye tilleggsfristen, vil forbrukeren ha rett til å heve etter bestemmelsen her. Likevel oppstiller bestemmelsens andre ledd tre unntak fra hovedregelen om at det kreves en tilleggsfrist for å heve kjøpet.

Video om forbrukerkjøpsloven § 23

Lovteksten

§ 23. Heving

Har selgeren ikke levert tingen i tide i samsvar med § 6, skal forbrukeren oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgeren ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan forbrukeren heve avtalen.

Første ledd gjelder ikke hvis selgeren har nektet å levere varene, hvis levering innen avtalt tid er avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller hvis forbrukeren før inngåelsen av avtalen har underrettet selgeren om at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende. Har selgeren i slike tilfeller ikke levert i tide i samsvar med § 6, kan forbrukeren umiddelbart heve avtalen.

Er tingen levert, må kravet om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk vite om leveringen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 23 med lovkommentar

lovkommentar