Forbrukerkjøpsloven § 28

Forbrukerkjøpsloven § 28 regulerer forbrukerens rett til å holde betalingen tilbake. Det følger av bestemmelsen at kjøperen ikke kan holde tilbake mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Kort forklart

Forbrukeren kan holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen for å dekke krav som følge av mangelen. Bestemmelsen forutsetter følgelig at forbrukeren ikke har betalt hele kjøpesummen. Formålet til bestemmelsen er å sikre forbrukeren en rett til å få dekning for sitt krav som følge av mangelen. I tillegg legger den et visst press på selger. Det følger uttrykkelig av bestemmelsen at forbrukeren likevel ikke kan holde tilbake en større del av kjøpesummen enn det som vil gi en betryggende sikkerhet for kravet.

Video om forbrukerkjøpsloven § 28

Lovteksten

§ 28. Tilbakeholdsrett

Forbrukeren kan holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 28 med lovkommentar

lovkommentar