Forbrukerkjøpsloven § 31

Forbrukerkjøpsloven § 31 regulerer kjøperens rett til å kreve prisavslag der det foreligger kontraktsbrudd i form av mangel fra selgerens side. Mangelen må ikke skyldes forhold på forbrukerens side.

Kort forklart

Dersom det foreligger mangel, og denne ikke kan rettes eller tingen kan omleveres, kan forbrukeren kreve prisavslag. Formålet med prisavslag er å gjenopprette balansen mellom ytelse og motytelse som var forutsatt i kjøpsavtalen. Som hovedregel må det foreligge en verdireduksjon som følge av mangelen. Prisavslaget skal måles slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget heller utmåles etter mangelens betydning for forbrukeren, jf. andre ledd.

Video om forbrukerkjøpsloven § 31

Lovteksten

§ 31. Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

Forbrukeren kan ikke kreve prisavslag ved salg av brukte ting på auksjon hvor han eller hun har anledning til å være til stede.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 31 med lovkommentar

lovkommentar