Forbrukerkjøpsloven § 32

Forbrukerkjøpsloven § 32 hjemler forbrukerens rett til å kreve heving av kjøpet. Bestemmelsen forutsetter at det foreligger kontraktsbrudd i form av mangel fra selgerens side.

Kort forklart

Forbrukeren kan kreve å heve avtalen i stedet for å kreve prisavslag etter forbrukerkjøpsloven § 31. Vilkåret for å kreve heving av kjøpet er at det foreligger kontraktsbrudd i form av mangel, og at dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side. For å kreve heving er det et ytterligere vilkår om at mangelen ikke må være «uvesentlig». Denne terskelen er senket sammenlignet med terskelen i kjøpsloven § 39. Hensynet bak den senkede terskelen, er å beskytte forbrukeren i kontraktsforholdet. Likevel oppstilles en noe høyere terskel enn for de andre misligholdsbeføyelsene. Årsaken til dette er at heving er en alvorlig og inngripende misligholdsbeføyelse.

Video om forbrukerkjøpsloven § 32

Lovteksten

§ 32. Heving

I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 32 med lovkommentar

lovkommentar