Forbrukerkjøpsloven § 33

Forbrukerkjøpsloven § 33 hjemler forbrukerens rett til å kreve erstatning der det foreligger mangel ved tingen. Bestemmelsen forutsetter at mangelen ikke skyldes forhold på forbrukerens side.

Kort forklart

Utgangspunktet etter bestemmelsen er at selgeren har et objektivt og unntaksfritt ansvar overfor forbrukeren når tingen har en mangel. Bestemmelsen forutsetter at forbrukeren har lidt et økonomisk tap som følge av mangelen. Årsaken til mangelen trenger ikke å være betinget av skyld fra selgerens side. Selgeren kan heller ikke påberope seg ansvarsfrihetsgrunner, til forskjell fra forbrukerkjøpsloven § 24. Etter bestemmelsen kan forbrukere kreve erstatning for å få dekket reperasjon av mangler ved salgstingen.

Video om forbrukerkjøpsloven § 33

Lovteksten

§ 33. Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel.

Gjelder det avtale med nettselskap om overføring av elektrisk energi (jf. § 2 første ledd bokstav d), kan forbrukeren kreve erstatning for tap som følge av mangelen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at mangelen skyldes hindring som nevnt i § 24 annet ledd. Reglene ellers i § 24 gjelder tilsvarende.

Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 33 med lovkommentar

lovkommentar