Forbrukerkjøpsloven § 36

Forbrukerkjøpsloven § 36 regulerer hvilket omfang av erstatningsansvar tilvirker eller annen person i tidligere ledd har overfor forbrukeren. Bestemmelsen gjelder i relasjon til opplysningene som er nevnt i forbrukerkjøpsloven § 16.

Kort forklart

Opplysningene som følger av § 16 er opplysninger som er gitt om tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd. Bestemmelsen regulerer erstatningsansvaret til tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd. Følgelig regulerer bestemmelsen rettsstillingen mellom forbruker og tredjeperson. Det er en forutsetning for bestemmelsen at det foreligger bindende kjøpsavtale mellom selgeren og forbrukeren. Dersom slik avtale ikke er kommet i stand, må ansvar for opplysningsgiveren i så fall bygge på ulovfestede regler.

Video om forbrukerkjøpsloven § 36

Lovteksten

§ 36. Ansvar for opplysninger etter § 16 annet ledd

Når en tilvirker eller en annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 16 annet ledd, er han eller hun solidarisk ansvarlig med selgeren for tap forbrukeren lider på grunn av opplysningen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 36 med lovkommentar

lovkommentar