Forbrukerkjøpsloven § 38

Forbrukerkjøpsloven § 38 regulerer tidspunktet for betalingen, dersom dette ikke følger av avtalen. Utgangspunktet etter bestemmelsen er at forbrukeren skal betale når selgeren krever det.

Kort forklart

Hovedregelen er at partene står fritt til å avtale tidspunktet for betalingen. Det er ikke nødvendig at det foreligger noen uttrykkelig avtale, og forholdene kan tilsi at forbrukeren skal betale på et bestemt tidspunkt. Bestemmelsen forutsetter at det ikke foreligger noen avtalt betalingstid mellom partene. I så fall skal forbrukeren betale når selgeren krever det. Forutsatt at noe annet ikke er avtalt, har ikke forbrukeren noen plikt til å betale kjøpesummen før tingen blir overlevert eller stilt til vedkommendes disposisjon. Etter tredje ledd er forbrukeren heller ikke bundet av en forhåndsavtale om plikt til å betale på et bestemt tidspunkt uavhengig av selgerens oppfyllelse.

Video om forbrukerkjøpsloven § 38

Lovteksten

§ 38. Tidspunktet for betaling. Tilbakeholdsrett

Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal forbrukeren betale når selgeren krever det.

Hvis ikke noe annet er avtalt, har forbrukeren ikke plikt til å betale kjøpesummen uten at tingen blir overlevert eller stilt til hans eller hennes rådighet i samsvar med avtalen og loven.

Forbrukeren er ikke bundet av en forhåndsavtale om plikt til å betale på et bestemt tidspunkt uavhengig av om selgeren oppfyller til rett tid.

Før forbrukeren betaler, har han eller hun rett til å få undersøke tingen på vanlig måte, når dette ikke er uforenlig med den avtalte fremgangsmåten for levering og betaling av kjøpesummen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 38 med lovkommentar

lovkommentar