Forbrukerkjøpsloven § 39

Forbrukerkjøpsloven § 39 regulerer hvor betalingen skal skje. Utgangspunktet er at betalingen skal skje på selgerens forretningssted.

Kort forklart

Hovedregelen etter bestemmelsen er at betalingen skal finne sted på selgerens forretningssted. Dersom selgeren opererer med flere forretningssteder, legges det forretningssted til grunn som har nærmest tilknytning til kjøpet. For de tilfellene der selgeren ikke har noe forretningssted i det hele tatt, skal selgerens bosted legges til grunn som betalingssted. Andre ledd bestemmer at selgeren må stå ansvarlig for økte kostnader som følge av at forretningsstedet blir flyttet etter at kjøpet ble inngått. Disse kostnadene må knytte seg til betalingen.

Video om forbrukerkjøpsloven § 39

Lovteksten

§ 39. Sted for betaling

Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted. Dersom selgeren har mer enn ett forretningssted, legges det forretningsstedet til grunn som har nærmest tilknytning til kjøpet, med hensyn til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått. Dersom selgeren ikke har forretningssted med tilknytning til kjøpet, legges selgerens bosted til grunn. Dersom betaling skal skje mot overlevering av tingen eller et dokument, skal det gjøres på det stedet der overleveringen skjer.

Selgeren svarer for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at forretningsstedet er flyttet etter at kjøpet ble inngått.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 39 med lovkommentar

lovkommentar