Forbrukerkjøpsloven § 40

Forbrukerkjøpsloven § 40 regulerer forbrukerens plikt til å medvirke til oppfyllelsen av kjøpet. Bestemmelsen er et utslag av alminnelige lojalitetsbetraktninger i kontraktsforhold.

Kort forklart

Loven bygger på en medvirkningsplikt fra forbrukerens side. Unnlatelse av slik medvirkning kan føre til at det foreligger kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Medvirkningsplikten til forbrukeren er delt i to, jf. bokstav a og b. For det første skal forbrukeren yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av vedkommende for at selgeren skal oppfylle kjøpet. For det andre skal forbrukeren overta tingen ved å hente eller motta den. Bestemmelsen er tilsvarende kjøpslovens § 50.

Video om forbrukerkjøpsloven § 40

Lovteksten

§ 40. Forbrukerens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet

Forbrukeren skal

a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og

b) overta tingen ved å hente eller motta den.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 40 med lovkommentar

lovkommentar