Forbrukerkjøpsloven § 42

Forbrukerkjøpsloven § 42 hjemler reglene om retur etter at tingen er levert. Utgangspunktet er at forbrukeren ikke er fritatt fra å betale kjøpesummen til tross for at tingen leveres tilbake til selgeren.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer forbrukerens rettslige stilling etter at tingen er levert til han eller henne. Som nevnt kan ikke forbrukeren uten videre si seg løst fra sin betalingsplikt som følger av avtalen. Årsaken til dette er at avtalen er bindende, og er således et utslag av prinsippet om at avtaler skal holdes. Likevel oppstiller bestemmelsen unntak fra betalingsplikten dersom forbrukeren kan heve kjøpet eller dersom vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt. Til sist bortfaller betalingsplikten etter bestemmelsen dersom en rett til tilbakelevering følger av avtalen.

Video om forbrukerkjøpsloven § 42

Lovteksten

§ 42. Retur etter levering

Etter at tingen er levert, blir forbrukeren ikke fritatt for å betale kjøpesummen selv om tingen leveres tilbake til selgeren.

Betalingsplikten bortfaller likevel

a) ved heving

b) hvis vilkårene for angrerett etter angrerettloven er oppfylt, eller

c) hvis en rett til tilbakelevering følger av avtalen, for eksempel ved at tingen er kjøpt på prøve (hjemlån, deponering).

Forbrukeren kan bytte tingen hvis bytterett må anses avtalt eller følger av alminnelige rettsregler.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 42 med lovkommentar

lovkommentar