Forbrukerkjøpsloven § 43

Forbrukerkjøpsloven § 43 regulerer selgerens krav dersom det foreligger kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Bestemmelsen forutsetter at kontraktsbruddet ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side.

Kort forklart

Dersom forbrukeren ikke har opprettholdt sine plikter etter avtalen eller loven, kan selgeren gjøre gjeldende ulike misligholdsbeføyelser overfor forbrukeren. Dette er for å gjenopprette ubalansen i kontraktsforholdet som oppstår som følge av kontraktsbruddet. Det er som nevnt et vilkår for anvendelsen av bestemmelsen at kontraktsbruddet ikke skyldes selger eller forhold på selgerens side. Selgeren kan etter bestemmelsen kreve oppfyllelse, heving, erstatning og rente og å holde ytelsen tilbake. Hvilken misligholdsbeføyelse som er best egnet vil avhenge av den konkrete saken.

Video om forbrukerkjøpsloven § 43

Lovteksten

§ 43. Selgerens krav

Dersom forbrukeren ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren

a) kreve oppfyllelse etter § 44

b) kreve heving etter § 45

c) kreve erstatning og rente etter § 46

d) holde ytelsen tilbake etter § 9.

Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 43 med lovkommentar

lovkommentar