Forbrukerkjøpsloven § 44

Forbrukerkjøpsloven § 44 hjemler selgerens rett til å kreve oppfyllelse dersom det foreligger kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Bestemmelsen er et utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse.

Kort forklart

Hovedregelen er at selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen. Bestemmelsen er både et utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse, og prinsippet om at avtaler skal holdes. Selgeren kan likevel ikke gjøre retten gjeldende dersom betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen. Retten etter bestemmelsen kan heller ikke gjøres gjeldende dersom betalingen hindres av annet forhold utenfor forbrukerens kontroll, og som vedkommende ikke kan overvinne. Dersom tingen enda ikke er levert, følger det av andre ledd at selgeren taper sin rett til å kreve oppfyllelse dersom vedkommende venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Video om forbrukerkjøpsloven § 44

Lovteksten

§ 44. Rett til å kreve oppfyllelse

Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor forbrukerens kontroll og som forbrukeren ikke kan overvinne.

Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

§ 21 gjelder tilsvarende for selgerens rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikt til å medvirke til kjøpet (jf. § 40).

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 44 med lovkommentar

lovkommentar