Forbrukerkjøpsloven § 45

Forbrukerkjøpsloven § 45 hjemler selgerens rett til å kreve heving dersom det foreligger kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Selgeren er avskåret fra å heve etter at hele kjøpesummen er betalt.

Kort forklart

Hovedregelen etter bestemmelsen er at selgeren kan heve kjøpet dersom det foreligger forsinket betaling, eller annet kontraktsbrudd fra forbrukerens side som er «vesentlig». Bestemmelsen gjelder alle typer kontraktsbrudd fra forbrukerens side, herunder feil ved betalingen, brudd på medvirkningsplikten og manglende overtakelse etter forbrukerkjøpsloven § 40 a og b. Det er flere forhold som skal tas med vurderingen av hvorvidt misligholdet er vesentlig, blant annet årsaken til kontraktsbruddet, betydningen av purring og betydningen av selgerens økonomiske situasjon.

Video om forbrukerkjøpsloven § 45

Lovteksten

§ 45. Heving

Selgeren kan heve kjøpet på grunn av forsinket betaling eller annet kontraktsbrudd fra forbrukerens side dersom forbrukerens kontraktsbrudd er vesentlig. Selgeren kan ikke heve etter at hele kjøpesummen er betalt.

Kjøpet kan også heves dersom forbrukeren ikke betaler kjøpesummen innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Mens tilleggsfristen løper, kan selgeren ikke heve, med mindre forbrukeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Er tingen allerede overtatt av forbrukeren, kan selgeren bare heve dersom det er tatt forbehold om det eller forbrukeren avviser tingen.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 45 med lovkommentar

lovkommentar