Forbrukerkjøpsloven § 48

Forbrukerkjøpsloven § 48 regulerer selgerens rett til å spesifisere egenskaper ved tingen der forbrukeren ikke gjør dette. Denne retten må utøves i samsvar med det vedkommende må anta er forbrukerens interesse.

Kort forklart

Spesifikasjonsretten etter bestemmelsen her kan medføre at selgeren blir i stand til å oppfylle kjøpet, til tross for manglende medvirkning fra forbrukerens side. Slik sett er bestemmelsen viktig for å hindre hevingskrav og for å forebygge tvister mellom partene. Bestemmelsen forutsetter at det er bestemt at forbrukeren skal bestemme en rekke spesifikasjoner, og at forbrukeren ikke gjør dette til avtalt eller rimelig tid. I tillegg er det er krav om at selgeren har oppfordret til det. Der disse forutsetningene er oppfylt, vil selgeren ha mulighet til å gjøre spesifikasjonene selv.

Video om forbrukerkjøpsloven § 48

Lovteksten

§ 48. Spesifikasjon

Skal forbrukeren bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper og dette ikke gjøres til avtalt tid eller innen rimelig tid etter at selgeren har oppfordret til det, kan selgeren selv gjøre det i samsvar med hva han eller hun må anta er forbrukerens interesse. Dette hindrer ikke selgeren i å gjøre gjeldende andre krav som han eller hun har.

Selgeren må opplyse forbrukeren om de spesifikasjoner han eller hun vil bruke og gi forbrukeren en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Gjør ikke forbrukeren dette i tide etter å ha fått selgerens melding, blir selgerens spesifikasjoner bindende.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 48 med lovkommentar

lovkommentar