Forbrukerkjøpsloven § 5

Forbrukerkjøpsloven § 5 regulerer levereringsstedet, det vil si hvor tingen skal leveres. For nærmere regler om leveringstidspunkt, se forbrukerkjøpsloven § 6.

Kort forklart

Utgangspunktet for bestemmelsen er at tingen skal holdes klar for henting «der selgeren hadde sitt forretningssted» da kjøpet ble inngått. For at utgangspunktet skal komme til anvendelse, er det en forutsetning at kjøperen hadde et forretningssted ved inngåelsen av kjøpet. I tillegg er det et krav at kjøpet har en viss tilknytning til dette stedet. Dersom selgeren ikke har noe slikt forretningssted, skal tingen leveres hos forbrukeren. Det fremgår av forarbeidene at det som normalt vil innebære levering på kjøperens adresse.

Video om forbrukerkjøpsloven § 5

Lovteksten

§ 5. Leveringsstedet

Tingen skal holdes klar for henting på det stedet der selgeren hadde sitt forretningssted da kjøpet ble inngått. Hvis kjøpet ble inngått uten tilknytning til selgerens forretningssted, skal tingen leveres hos forbrukeren.

Dersom selgeren har mer enn ett forretningssted, legges det forretningsstedet til grunn som har nærmest tilknytning til kjøpet, med hensyn til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått.

Partene kan avtale et annet leveringssted.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 5 med lovkommentar

lovkommentar