Forbrukerkjøpsloven § 56

Forbrukerkjøpsloven § 56 gir nærmere regler dersom en av partene kommer under insolvensbehandling. Insolvens innebærer at skyldneren har problemer med å innfri sine økonomiske forpliktelser.

Kort forklart

For de tilfellene der en av partene kommer under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7. Bestemmelsen vil komme til anvendelse der en av partene ikke har mulighet til å innfri sine løpende økonomiske forpliktelser idet disse forfaller. I kjøpsloven § 63 finnes en tilsvarende bestemmelse. I avhendingsloven § 6-3 finnes også en lignende bestemmelse. Forarbeidene til forbrukerkjøpsloven bekrefter at bestemmelsen her er en ren henvisning til dekningslovens regler.

Video om forbrukerkjøpsloven § 56

Lovteksten

§ 56. Insolvensbehandling

Kommer en av partene under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 56 med lovkommentar

lovkommentar