Forbrukerkjøpsloven § 57

Forbrukerkjøpsloven § 57 oppstiller regler om anvendelsen av lovens regler om mangel og forsinkelse, der selgerens ytelse er delelig i lovens forstand, og selgerens kontraktsbrudd kun gjelder en del av det som er solgt.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd regulerer lovens anvendelse på selgerens såkalt delvise kontraktsbrudd. Den gjelder ved kontraktsbrudd for en viss mengde eller visse eksemplarer av en avtalt samlet levering. Bestemmelsen åpner for at både forsinkelse, mangel og brudd på øvrige kontraktsplikter kan omfattes av bestemmelsen. Hovedregelen for delvise kontraktsbrudd er at reglene om mangler og forsinkelse kun anvendes på den aktuelle delen, og ikke hele kjøpet. Andre ledd regulerer spørsmålet om hvorvidt selgerens delvise kontraktsbrudd skal regnes som mangel eller delvis forsinkelse.

Video om forbrukerkjøpsloven § 57

Lovteksten

§ 57. Kontraktsbrudd ved del av tingen

Omfatter selgerens kontraktsbrudd bare en del av det solgte, gjelder reglene om mangler og forsinkelse i kapittel 5 og 6 i loven for denne delen. Forbrukeren kan heve kjøpet i sin helhet når kontraktsbruddet er vesentlig for hele kjøpet.

Må selgeren etter forholdene antas å ha avsluttet sin levering enda ikke alt er levert, gjelder reglene om mangler.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 57 med lovkommentar

lovkommentar