Forbrukerkjøpsloven § 58

Forbrukerkjøpsloven § 58 regulerer forbrukerens rett til å heve der det er avtalt at tingen skal leveres etter hvert. Disse leveringen blir også kalt suksessive leveringer.

Kort forklart

Dersom selgeren skal levere etter hvert, og det er kontraktsbrudd ved en enkelt dellevering, er hovedregelen at forbrukeren kan heve for denne leveringen etter reglene om heving. Etter bestemmelsen skal de enkelte delleveringene dermed ses på som selvstendige kjøp i relasjon til hevingen. Bestemmelsen gir forbrukeren en utvidet rett til heving. Selgeren kan ikke motsette seg en delvis heving ved å kreve kjøpet hevet i sin helhet. Hevingen kan gjelde en hvilken som helst dellevering i rekken av leveringen, så fremt det er innenfor kjøpet.

Les om forbrukerkjøpsloven ved båtkjøp på biladvokat.no.

Video om forbrukerkjøpsloven § 58

Lovteksten

§ 58. Forbrukerens hevingsrett når det skal leveres etter hvert

Skal selgeren levere etter hvert, og det er kontraktsbrudd ved en enkelt dellevering, kan forbrukeren heve for denne leveringen etter reglene om heving.

Gir kontraktsbruddet forbrukeren god grunn til å regne med at det vil inntre kontraktsbrudd som vil gi hevingsrett ved senere leveringer, kan han eller hun på dette grunnlaget heve for slike leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.

Dersom forbrukeren hever for en enkelt levering, kan han eller hun samtidig heve kjøpet for tidligere eller senere leveringer som på grunn av sammenhengen mellom leveringene ikke vil kunne brukes til formål som partene forutsatte på avtaletiden.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 58 med lovkommentar

lovkommentar