Forbrukerkjøpsloven § 6

Forbrukerkjøpsloven § 6 regulerer tidspunktet for leveringen av tingen. Forbrukerkjøpsloven § 5 regulerer leveringsstedet.

Kort forklart

Hovedregelen er at tingen skal leveres innen rimelig tid etter kjøpet. Det fremgår uttrykkelig av bestemmelsens første ledd at leveringen skal skje «senest innen 30 dager etter kjøpet». Det følger av forarbeidene at hva som utgjør rimelig tid må vurderes i det konkrete tilfellet. Ved tilvirkningskjøp er det eksempelvis rimelig at selgeren har lengre tid på seg enn ved levering av en kurant lagervare. Andre ledd regulerer tilfellene der kjøper og selger har avtalt et tidsrom for leveringen. Tredje ledd regulerer selgers meldeplikt.

Video om forbrukerkjøpsloven § 6

Lovteksten

§ 6. Leveringstiden

Tingen skal leveres uten unødig opphold og senest innen 30 dager etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt.

Er det avtalt et tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet om forholdene ikke viser at valget er forbrukerens.

Har selgeren ved hentekjøp rett til å velge tidspunktet for levering, skal han eller hun i tide gi forbrukeren melding om når tingen kan hentes.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 6 med lovkommentar

lovkommentar