Forbrukerkjøpsloven § 62

Forbrukerkjøpsloven § 62 regulerer lovens ikrafttredelse.

Kort forklart

Bestemmelsen stadfester at loven skal tre i kraft fra 1. juli 2002. Det følger av andre ledd at loven bare skal gjelde for avtaler som «sluttes etter at den er trådt i kraft». Dette betyr at lovens anvendelsesområde er begrenset til avtaler som inngås etter 1. juli 2002. Med andre ord er ikke loven ment å ha tilbakevirkende kraft.

Video om forbrukerkjøpsloven § 62

Lovteksten

§ 62. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra 1. juli 2002.

Loven gjelder bare for avtaler som sluttes etter at den er trådt i kraft.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 62 med lovkommentar

lovkommentar