Forbrukerkjøpsloven § 7

Forbrukerkjøpsloven § 7 regulerer når levering av tingen har skjedd. Bestemmelsen gjelder for alle typer forbrukerkjøp etter loven.

Kort forklart

Utgangspunktet er at tingen er levert når den er overtatt av forbrukeren. I forarbeidene blir dette nærmere presisert som at kjøperen «har fått gjenstanden i sin besittelse». Besittelse må forstås som faktisk herredømme over tingen. Ved såkalte hentekjøp, der forbrukeren kjøper tingen i butikk, skjer leveringen idet vedkommende har passert kassen. I de tilfellene der selgeren hjelper til med å bære tingen ut i forbrukerens bil, skjer leveringen først når tingen er plassert i bilen. Sistnevnte tilfelle er mer praktisk ved kjøp av større forbruksartikler.

Video om forbrukerkjøpsloven § 7

Lovteksten

§ 7. Leveringen

Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 7 med lovkommentar

lovkommentar