Forbrukerkjøpsloven § 9

Forbrukerkjøpsloven § 9 regulerer selgerens tilbakeholdsrett. Denne retten blir aktuell å ta i bruk der selgeren har grunn til å tro at kjøperen ikke vil betale kjøpesummen.

Kort forklart

Bestemmelsen er et utslag av det generelle prinsippet innenfor kjøpsretten: ytelse mot ytelse. Regelen beskytter selgers interesser i å kreve oppfyllelse fra kjøperen. Det er ikke et krav at det foreligger mislighold fra kjøpers side for at selger kan ta retten i bruk. Bestemmelsen kommer til anvendelse der kjøperen ikke har betalt kjøpesummen. Det er i tillegg en forutsetning at selgeren ikke har overført rådigheten over tingen. I så fall vil muligheten til tilbakeholdelse følgelig gå tapt. Tilbakeholdsretten gjelder heller ikke dersom selgeren har gitt forbrukeren kreditt. Bestemmelsen har en parallell til kjøpsloven § 10.

Video om forbrukerkjøpsloven § 9

Lovteksten

§ 9. Selgerens tilbakeholdsrett

Selgeren har ikke plikt til å overgi tingen, overlevere dokument, eller på annen måte overføre rådigheten over tingen, uten at kjøpesummen betales samtidig. Dette gjelder likevel ikke hvis selgeren har gitt forbrukeren kreditt.

Skal selgeren sende tingen til et annet sted, kan han eller hun likevel ikke la være å sende den, men selgeren kan hindre at forbrukeren får rådigheten før kjøpesummen betales.

Kilde:

Forbrukerkjøpsloven § 9 med lovkommentar

lovkommentar