Kjøpsloven § 1

Kjøpsloven § 1 angir i hvilke tilfelle loven kommer til anvendelse. Det fremgår at loven gjelder for alle kjøp eller ved bytte, såfremt ikke annet er bestemt i annen lov, slik som avhendingsloven eller forbrukerkjøpsloven. 

Kort forklart

Kjøpsloven gjelder som hovedregel for alle typer kjøp. Med «kjøp» menes gjensidige avtaler hvor eiendomsretten til en ting blir overført mot et vederlag. Kjøpsloven er deklaratorisk, som betyr at man kan avtale dårligere rettigheter enn det som fremgår av loven. Kjøpsloven gjelder ikke ved kjøp av fast eiendom, og den gjelder ikke dersom en forbruker kjøper ting av en næringsdrivende. Da vil det være avhendingsloven eller forbrukerkjøpsloven som er aktuelle.

Kjøpsloven gjelder ikke ved leie, eller der eiendomsretten skifter eier som en gave. Den gjelder imidlertid ved bytte, hvilket for eksempel kan være relevant når man leverer sin gamle bil som innbyttebil når man kjøper en bil fra forhandler.

Video om kjøpsloven § 1

Lovteksten

§ 1. Alminnelig virkeområde.

(1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov. For forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpsloven. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingslova.

(2) Loven gjelder også bytte av ting så langt den passer.

Kilde:

Kjøpsloven § 1 på biladvokat.no

lovkommentar