Kjøpsloven § 11

Kjøpsloven § 11 regulerer hvem av partene som har ansvar for kostnadene knyttet til tingen.

Kort forklart

Etter kjøpsloven § 11 er det selger som i utgangspunktet skal bære kostnadene med tingen. Dette gjelder helt frem til tingen er levert i samsvar med reglene i kjøpsloven § 6 (hentekjøp) og kjøpsloven § 7 (plasskjøp og sendekjøp).

Selger er likevel ikke ansvarlig for kostnader som skyldes at leveringen blir forsinket, og forsinkelsen skyldes forhold på kjøpers side. Dersom kjøper selv er skyld i at leveringen utsettes til et senere tidspunkt enn det opprinnelig avtalte, er det ikke rimelig at selger også skal dekke disse kostnadene ved tingen. Disse utgifter må kjøper stå for selv.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 11

 

Lovteksten

§ 11. Kostnader.

Selgeren bærer kostnadene med tingen til den er levertParagrafen her gjelder ikke kostnader ved at leveringen blir forsinket som følge av forhold på kjøperens side.

Kilde:

Kjøpsloven § 11 på biladvokat.no

lovkommentar