Kjøpsloven § 16

Kjøpsloven § 16 regulerer hvem av partene som har risikoen der en ting er kjøpt og levert på prøve, eller for øvrig med en rett til tilbakelevering. 

Kort forklart

Kjøpsloven § 16 regulerer ikke selv hvem som har risikoen for tingen i tilfeller av åpne kjøp eller der kjøper er gitt en rett til tilbakelevering. Bestemmelsen henviser til lovens kapittel III og bestemmer at kjøpers risiko over tingen må bestemmes etter reglene i dette kapitlet. Videre bestemmes det at selger i alle tilfeller overtar risikoen for tingen når han har fått tingen tilbake fra kjøper.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Video om kjøpsloven § 16

Lovteksten

§ 16. Tilbakelevering ved kjøp med returrett

Er en ting kjøpt og levert på prøve eller for øvrig med rett til tilbakelevering, har kjøperen risikoen etter reglene i kapitlet her inntil tingen igjen er overtatt av selgeren.

Kilde:

Kjøpsloven § 16 på biladvokat.no

lovkommentar