Kjøpsloven § 2

Kjøpsloven § 2 presiserer hva slags tjenester som faller innunder kjøpsloven. Det fremgår av bestemmelsen at loven gjelder i tilfelle der tingen skal lages etter avtaleinngåelsen, men ikke dersom den som bestiller skal skaffe en stor del av materialet.

Kort forklart

Videre fremgår det at kjøpsloven ikke gjelder oppføring av bygninger på fast eiendom. Da vil det typisk være bustadoppføringslova eller håndverkertjenesteloven som kommer til anvendelse.

Det samme gjelder dersom den som leverer tingene, i tillegg skal utføre arbeid og dette arbeidet er den vesentligste ytelsen fra selger. For eksempel ved kjøp av en bildel av et verksted, og verkstedet skal montere delen. Da vil det være håndverkertjenesteloven som regulerer rettighetene etter avtalen. På en annen side vil det være kjøpsloven som gjelder dersom selve monteringen eller arbeidet er en mindre del av avtaleforholdet, slik som for eksempel montering av bindinger på et snowboard man kjøper i sportsbuikken.

Relevante rettskilder

Forbrukertvistutvalgets sak nr. 138/83

Video om Kjøpsloven § 2

Lovteksten

§ 2. Tilvirkningskjøp. Tjenesteavtale.

(1) Loven gjelder bestilling av ting som skal tilvirkes, når ikke den som bestiller skal skaffe en vesentlig del av materialet. Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom.

(2) Loven gjelder ikke avtale som pålegger den part som skal levere tingen, også å utføre arbeid eller annen tjeneste, og dette utgjør den overveiende del av hans forpliktelser.

Kilde:

Kjøpsloven § 2 på biladvokat.no

lovkommentar